Финанcирање

Соработуваме со неколку банки со цел да им овозможиме на нашите клиенти поволни станбени кредити со најповолни камати. Подолу може да ги најдете условите:


Слободно може да го контактирате нашиот тим за продажба или да ја контактирате банката која ја преферирате за дополнителни информации и помош во изборот на опцијата за финансирање која вие ја сметате за најсоодветна.